Banana Brother at Curaleaf FL Daytona, Daytona Beach, FL